Presentasjoner fra møtene, samt referat fra Forum for systemtjenester er tilgjengelig nederst på siden. 

Tentativ agenda:

Forum for systemtjenester (ca 45 min)

Kl. 09:00 – Velkommen
Kl. 09:05 – Vedtak om leveranse og betaling for systemtjenester
Kl. 09:45 – Pause 

Dette møtet vil være vil være mindre omfattende enn tidligere Forum for systemtjenester. Dette er fordi deler av dette møtet tidligere har hatt stor overlapp med det som presenteres i årskonferansen. 

Målgruppen for denne delen er konsesjonærer som omfattes av vedtakene om leveranse og betaling for systemtjenester.

 

FCR-aktørmøte (ca. 1t 30 min)

Kl. 10:00 – Velkommen
Kl. 10:05 – Nye tekniske krav og oppdaterte vilkår
Kl. 11:00 – Prekvalifisering/kapabilitetsmarked

De nordiske TSOene har utarbeidet nye, harmoniserte tekniske krav til leveranse av FCR. I møtet vil Statnett orientere om de tekniske kravene og endringene i vilkår som vil gjelde fra 1. januar 2024. 

Målgruppen for denne delen er gamle og nye leverandører av FCR og andre relevante aktører.