Utfordringen

Kraftbransjen er i stor endring og med utfordringer som er sektor-, bransje og virksomhetsovergripende. Noen hevder at samfunnet står ovenfor en digital revolusjon og understreker viktigheten av ledelse for å realisere potensialet i informasjonsteknologi. Statnett må bli enda mer kundeorientert, og samhandlingen må styrkes mellom interessenter som nettselskap, systemoperatører, produsenter, distributører, regulatorer og potensielt nye interessenter. Systemoperatører som Statnett har allerede i dag spesielt komplekse samhandlings-oppgaver. Dette gir store utfordringer knyttet til faktorer som uavhengighet, eksterne synergier, effektivitet og kontroll. I fremtidens energisystem vil nye interessenter også samhandle med Statnett i et økosystem.

Gitt den økte endringstakten i Statnetts omgivelser er det sannsynlig at denne type samhandlings-utfordringer ikke vil bli mindre. De kan ikke håndteres innenfor et selskap alene, eller på et enkelt nivå i én organisasjon. For å kunne utarbeide gode løsninger, er det nødvendig med samhandling på tvers av både interne og eksterne organisatoriske grenser. Det betyr også at man må samhandle med interessenter fra andre sektorer som f.eks. transportnæringen eller øvrige energiprodusenter.

Målet

Hovedmålet er å skape en inngående forståelse av aktuelle tilnærminger som fremmer effektiv samhandling i Statnetts økosystem og da med fokus på fremtidens energisystem.

Prosjektet

Prosjektet vil gi en inngående forståelse av aktuelle tilnærminger som fremmer samhandling på tvers, og teste dette ut i praksis. Det er også viktig å bygge opp kompetanse i Statnett og få økt kontakt med sentrale forskningsmiljøer innen dette fagfeltet.

Prosjektdeltakere

  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (HH-NMBU)
  • Statnett
  • Forskningsrådet

Finansiering

Prosjektet gjennomføres som en Nærings-PhD, og er finansiert av Forskningsrådets Nærings-PhD-ordning (i tillegg til egne midler fra Statnett og veiledning av NMBU).