I henhold til kommisjonsforordning (EU) 2016/1719 av 26. september 2016 om fastsettelse av retningslinje for allokering av langsiktig kapasitet, har de nordiske TSOene utviklet et felles forslag til en nordisk kapasitetsberegningsmetode (CCM) for langsiktig kapasitet.

Før forslaget sendes til de nasjonale reguleringsmyndighetene for godkjenning, skal det imidlertid være gjenstand for offentlig høring. Høringen ble lansert 16. november, og varer til 17. desember. Etter høringen vil de nordiske TSOene vurdere mottatte kommentarer og oppdatere forslaget.

I sammenheng med høringen arrangerer de nordiske TSOene et offentlig møte den 11. desember på Arlanda flyplass. Formålet med dette er å informere de nordiske aktørene om forslaget og konsultasjonsprosessen, samt å svare på spørsmål fra aktørene.

Du finner høringsdokumentet på ENTSO-E sine nettsider.