- Arbeidet med å montere linene har gått veldig bra, sier prosjektleder Steinar Bygdås. - Her har både entreprenøren og ikke minst byggeplassteamet fra Statnett stått på for å sikre både fremdrift, kvalitet og godt HMS-arbeid.

 

Det er strekningen mellom mast 186 og mast 158 fra Fyksesundet og østover som er ferdig nå og dermed er den aller siste lina strekt. For å få denne seksjonen montert, har prosjektet hatt en lekter liggende i Fyksesundet med kabeltromler på. Lina har da blitt strekt fra fjorden rett opp flere hundre meter og innover på fjellet i åtte kilometer til den flybårne vinsjen. - Denne har vært den mest krevende  strekkseksjonen med krefter opp mot 15 tonn, forteller Bygdås. 

 

- Det gjenstår fortsatt en del arbeid før ledningen er klar til å settes i drift, slik som å montere avstandsholdere mellom linene slik at de for eksempel ikke slår inni hverandre når det blåser samt forsterke linene der de er festet til mastene. Entreprenøren jobber også for fullt med opprydding for å få avsluttet arbeidene. Vi beregner å ha ledningen klar til å sørge for en sikrere strømforsyning til Bergensområdet og andre deler av Hordaland strøm innen jul, sier Bygdås.