I samband med bygging av kraftleidning mellom Sima-dalen og Samnanger, vil det verta utført teknisk sprengning for skøyting og endeavslutning av liner.

Arbeidet vil føregå ved i området Osafjorden – Aurdal Stokkseldalen frå veke 10 og 10 veker framover, mandag - laurdag.

Eksplosjonen er trygg utanfor tryggleiksona, men den lagar kraftig smell. Mannskap vaktar i tryggleiksona. Sprengning vert varsla i for-kant med sirene lyd: 3 lydar i sirene eit minutt før smellen, 1 lang lyd etter.