Arbeidet vil gå føre seg ved Nystøl nord for Øystese. Arbeidet vil føre med seg helikoptertrafikk og køyring med biler og tunge maskiner.

I denne perioden vil Statnett òg gjere noko arbeid på straumleidningen aust for Fitjadalsvatnet.

Har du spørsmål om arbeida, kan du ta kontakt med prosjektleiar Svei Erik Fjellstad på telefon 916 31 177.