To av mastene gjennom Kvam Herad ble plassert sør for den traseen det var gitt konsesjon for. Nå er dette rettet opp. Det har blitt oppført tre nye master, og de to opprinnelige mastene er fjernet. Samtidig har det blitt utført forbedringer andre steder på ledningen, og mange av flymarkørene er skiftet ut til ny type.

 

Det er entreprenørselskapet Dalekovod som har utført ledningsarbeidet. Nå gjenstår noe opprydding, skogrydding og utbedring av veier. 

 

-Jeg er veldig glad for at ombyggingen har skjedd helt uten personskader, forteller prosjektleder Svein Erik Fjellstad. -Det var viktig å få koblet inn igjen ledningen nå før kulda kommer for fullt, slik at strømforsyningen til Bergens-området er sikret.

.