-Vi har gjort en feil, og det må vi selvfølgelig rette opp, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim. Det var i forbindelse med avtaler om erstatninger til grunneiere i fjor høst at Statnett ble oppmerksom på feilen. Statnett orienterte da NVE og tok kontakt med kommunen og berørte grunneiere for å finne ut hvordan feilen kunne rettes med minst mulig ulempe.

 

NVE har nå vedtatt at mastene skal flyttes, noe som er i tråd med ønskene fra grunneierne og kommunen.

 

De to mastene er ved Nystøl i Kvam Herad, og er plassert ca. 100 meter lenger sør enn det konsesjonsvedtaket fra 2008 tilsier. Mastene er bygget slik traseen ble omsøkt, men plasseringen ble justert i konsesjonsvedtaket. Justeringen fremkommer ikke på kartet som lå ved konsesjonsvedtaket fra NVE. – Vi har tatt tak i våre interne rutiner for å sikre oss at alle forhold i konsesjonsvedtak blir ivaretatt. Det kan skje feil, men vi skal ha rutiner som gjør risikoen for det så liten som mulig, forteller Vardheim.

 

Statnett skal nå utarbeide en fremdriftsplan for riving og bygging av nye master, samt en miljøplan som regulerer anleggsarbeidet. Fremdriftsplanen skal være klar innen september.