Informasjonsmøtet arrangeres onsdag 1. november fra 17:30 til 19:30 på Turbinen (Sosialrommet).

Under møtet vil Statnett gi en statusoppdatering for prosjektet. Statnett vil også presentere detaljplanen for bygging av ny Dalekvam transformatorstasjon. Denne vil gi en detaljert beskrivelse av hvordan prosjektet vil gjennomføres i byggefasen.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål og komme med innspill. Det vil også bli enkel servering.