Bakgrunnen for søknaden er at det eksisterende anlegget i Dale er gammelt; det er nødvendig å fornye anlegget for å sikre stabil strømforsyning og sikker innmating av produksjon. Statnetts eksisterende transformator ved BKKs transformatorstasjon i Dale saneres når ny stasjon er i drift.

NVE har nå sendt konsesjonssøknaden på høring, med høringsfrist 14. november 2021. Selve konsesjonssøknaden med vedlegg, samt informasjon om høringsprosessen finner dere på hjemmesidene til NVE: Søknad Dalekvam transformatorstasjon