Statnett vil takke alle som deltok på folkemøte som NVE arrangerte som en del av behandlingen av vår konsesjonssøknad for ny Dalekvam transformatorstasjon. Presentasjonen som vi holdt på møtet finner du nederst på denne siden.

Tirsdag 9. november 2021 vil det bli avholdt en åpen kontordag om ny Dalekvam transformatorstasjon. Møtet avholdes på Elvahuset, Elvevegen 1 mellom kl 14 og 19. Her er alle hjertelig velkomne til å stille spørsmål og komme med innspill.