Dalekvam transformatorstasjon er viktig for produksjon og forsyning av strøm, lokalt og for Bergensområdet. 300 kV-anlegget som står der i dag skal erstattes av en ny stasjon med samme funksjon, men som bygges for 420 kV. Eksiterende transformatorstasjon vil fjernes når ny stasjon er i drift.

Vedtaket fra OED er endelig.

Les brev fra OED her.