Den nye transformatorstasjonen er i all hovedsak planlagt plassert på Statnetts tomt der eksisterende Dale koblingsstasjon ligger i dag. Det er stort behov for å fornye stasjonen, som ble bygget i 1967. Det er forventet en stor økning i strømforbruket i regionen, og ny transformatorstasjon i Dale er et av flere tiltak Statnett vil gjennomføre for å opprettholde en trygg strømforsyning og legge til rette for ny industri- og næringsutvikling.

Eksisterende 300 kV-anlegg blir revet i sin helhet.

Vaksdal kommune har reist innsigelse mot byggingen av den nye transformatorstasjonen. NVEs vedtak vil derfor oversendes Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse med mindre innsigelsen trekkes.

Les NVEs vedtak på NVEs nettsider.