Statnett avventer OEDs behandling av saken, og vil fortsette arbeidet med å planleggingen av prosjektet. Uten gyldig konsesjon vil det imidlertid ikke bli påbegynt anleggsarbeider. Dersom det blir gitt konsesjon vil tidspunkt for ferdigstillelse bli forsinket, avhengig av OEDs behandlingstid.

Mer om saken på NVEs konsesjonssider, her.