Etter å ha ventet på bedre vær i Skagerak kom frakteskipet Elektron II til lasterampen i Feda tidlig om morgenen fredag 7. april. Transformatorer tåler ikke slag, og ferden over røff sjø kan man derfor ikke ta sjansen på. Turen til havs startet fra Norrkøping i Sverige noen dager tidligere.


Den siste etappen fram til stasjonen gikk gjennom trange gater i Feda, rundt krappe svinger og opp bratte bakker. Når lasten er såpass tung krever det en del hestekrefter å dra det hele på plass.

 

- Vi bruker tre trekkvogner når bakkene blir bratte, og hver vogn har 650 hestekrefter hver, sier Rune Flakk, leder for landtransport i Statnett Transport.

 

Ved denne type spesialtransport bidrar både Politi og Statens Vegvesen som en del av kortesjen. Stort sett går det hele etter planen, men den 85 meter lange kjøredoningen trenger litt ekstra tid når svingene blir krappe og plassen litt liten. Da er det fint at politiet bidrar med å holde styr på trafikken.

Også denne gangen gikk det etter oppskriften, og ca 1,5 timer etter starten i Feda var den 5-6 kilometer lange turen over. Flere medier dekket begivenheten, og avisen Fædrelandsvennen foreviget det hele med dronefilm fra start til slutt.

 

 

Dette var transformator nummer to i prosjektet Vestre korridor. Transmisjonsnettet mellom Sauda og Kristiansand skal oppgraderes fra 300 kV til 420 kV for å styrke forsyningssikkerheten på Sør-vestlandet og legge til rette for å knytte mer fornybar energi til nettet. Utbyggingen er også viktig for å utnytte mellomlandsforbindelsene fult ut.