- Nå har vi fått på plass alle transformatorer til Kvinesdal transformatorstasjon. Denne transformatoren er forbindelsen fra Statnetts sentralnett til Agder Energis regionalnett, som er det nettet som forsyner de fleste strømkundene i Agder med strøm, sier prosjektleder Nils Sirnes.

 

Arbeidet fortsetter utover høsten

Tidligere i vår ble det satt strøm på 300kV-anlegget på stasjonen, som er det eksisterende spenningsnivået i sentralnettet i dette området. Flere eldre ledninger er koblet fra den gamle Feda stasjon og over til denne nye, og arbeidet med omlegging av ledninger til den nye stasjonen fortsetter gjennom sommeren og høsten til alt er ferdig.

- Det som gjenstår fra vår side her i Kvinesdal er å få fullføre de siste installasjonsarbeidene og teste ut at alt virker som det skal. Når det er gjort setter vi strøm på siste del av stasjonen som omfatter et nytt 420kV (420.000 Volt) anlegg. Stasjonen er da forberedt for at vi kan heve spenningen på de to ledningene som går mellom Kvinesdal stasjon og Ertsmyra stasjon. Også dette vil skje i løpet av høsten sier Nils Sirnes videre.

I følge planen skal Statnett sin nye Kvinesdal transformatorstasjon være helt ferdig i løpet av 2018.

 

Tre transformatortransporter gjenstår – to til Ertsmyra og en til Fjotland

Selv om dette var den siste transformatortransporten til Kvinesdal transformatorstasjon, er det ikke den siste transformatoren i Vestre korridor-prosjektet som kommer i land i Feda.

- Nå mangler vi tre transformatorer før vi er i mål med transformatortransporter fra Feda.  To skal til Ertsmyra ved Tonstad og en skal til Fjotland i Kvinesdal. Alle tre er planlagt å komme i løpet av sommeren, avslutter Nils Sirnes.

 

 

Kvinesdal stasjon:

 • Del av Vestre korridor, som strekker seg fra Kristiansand til Sauda

 • Bygging av stasjon omsøkt i konsesjonssøknad Tonstad – Øksendal – Feda m. tilleggssøknader

 • 8 bryterfelt for 300 kilovolt spenning

 • 7 bryterfelt med 420 kilovolt spenning

 • 3 autotransformatorer, hver med ytelse 1000 MVA (kobler sammen 300kV og 420kV)

 • 1 krafttransformator med ytelse 300 MVA (Forsyner ny regionalnettstasjon)

 • Kontroll- og lagerbygg

 • Areal, transformatorstasjon: 48 000 m²

 

Vestre korridor:

 • Fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet

 • Berører Agder-fylkene og Rogaland

 • Bidrar til økt forsyningssikkerhet

 • Legger til rette for mer fornybar energi på nett

 • Full utnyttelse av mellomlandsforbindelser

 • Spenningsoppgradering fra 300kV til 420kV

 • Oppgraderingen foregår trinnvis i seks delprosjekter

 • Våren 2018 er alle delprosjektene i byggefase

 • Tre ledningsprosjekter

 • Tre stasjonsprosjekter som inkluderer åtte stasjoner

 • Kostnadsramme 6,6 – 6,8 milliarder