- Det er mange som har stått på og jobbet hardt for at vi skulle nå denne viktige milepælen, og uten alle de dyktige medarbeidere i prosjektet hadde vi ikke fått dette til, sier Nils Sirnes, som er prosjektleder i Statnett. 

 


Første brikke i en komplisert plan

 

Denne første idriftsettelsen i Kvinesdal er en brikke i en omfattende plan, som til slutt ender med et sentralnett, fra Kristiansand til Sauda, som er oppgradert til et høyere spenningsnivå.

 

- Idriftsettelse av nye stasjon- og ledningsanlegg medfører midlertidige utkoblinger av strømnettet. Dette har med sikkerhet å gjøre, og for å koble ut i perioder må vi planlegge nøye alle aktiviteter og ha en god oversikt over strømforbruket i området på det aktuelle tidspunktet, forteller Nils.

 


Kunder og forbrukere skal ikke merke at deler av nettet blir koblet ut, og nødvendig strøm for å dekke forbruket blir ført gjennom andre deler av strømnettet mens arbeidet pågår.

 

Ledninger fra Feda stasjon kobles til

 

Kvinesdal stasjon er en stor stasjon bestående av både et 300kV anlegg og et 420kV anlegg. Ledninger som i dag er tilkoblet i Feda stasjon vil suksessivt bli tilkoblet til Kvinesdal stasjon. Arbeidet med dette pågår frem til juni og deretter fortsetter arbeidet med å sette i drift 420kV-anlegget med tilhørende ledninger. 420kV (420.000 Volt) er det nye spenningsnivået som bidrar til den ønskede kapasitetsøkningen i Vestre korridor.

 

Etter at hele Kvinesdal stasjon er satt i drift, vil nye Ertsmyra stasjon stå for tur. Der starter arbeidet med å sette strøm på stasjonen fra høsten av.

 

- Hele Vestre korridor skal være ferdig bygget og satt i drift i 2021 sier Nils Sirnes.

 


Kvinesdal stasjon:

 

 • Del av Vestre korridor, som strekker seg fra Kristiansand til Sauda

 • Bygging av stasjon omsøkt i konsesjonssøknad Tonstad – Øksendal – Feda m. tilleggssøknader

 • 8 bryterfelt for 300 kilovolt spenning

 • 7 bryterfelt med 420 kilovolt spenning

 • 3 autotransformatorer, hver med ytelse 1000 MVA (kobler sammen 300kV og 420kV)

 • 1 krafttransformator med ytelse 300 MVA (Forsyner ny regionalnettstasjon)

 • Kontroll- og lagerbygg

 • Areal, transformatorstasjon: 48 000 m²

 

 

 

Vestre korridor:

 

 • Fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet

 • Berører Agder-fylkene og Rogaland

 • Bidrar til økt forsyningssikkerhet

 • Legger til rette for mer fornybar energi på nett

 • Full utnyttelse av mellomlandsforbindelser

 • Spenningsoppgradering fra 300kV til 420kV

 • Oppgraderingen foregår trinnvis i seks delprosjekter

 • Våren 2018 er alle delprosjektene i byggefase

 • Tre ledningsprosjekter

 • Tre stasjonsprosjekter som inkluderer åtte stasjoner

 • Kostnadsramme 6,6 – 6,8 milliarder