Kvinesdal stasjon er halvveis i byggearbeidene og det er høy aktivitet fra mange bidragsytere.  Å ivareta HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi er viktige retningsgivere i prosjektet.  

 

Nylig ble det montert fire sjakter som skal huse de fire transformatorene, som kommer på plass neste år. Store, ferdigstøpte betongelementer på hele 25 tonn ble heist på plass på anleggstomta.

 

– Ofte bygges betongsjaktene på stedet, men denne gangen har entreprenøren benyttet seg av ferdigelementer. Sjaktene skal beskytte de framtidige transformatorene mot ytre påkjenninger og redusere skadeomfang ved et eventuelt havari, sier delprosjektleder Morten Snaprud.

 

Veidekke har ansvaret for betongarbeidene på stasjonen og valgte å benytte ferdigelementer til å bygge sjaktene.

 

Elementene er store og tunge og det tyngste veier hele 25 tonn. Når man benytter prefabrikerte elementer må man øke fokus på HMS, fordi operasjonene innebærer høye og tunge løft, og økt bruk av kranbil og store maskiner. Byggingen med Kvinesdal-stasjon har så langt gått uten skader, og det er Morten Snaprud selvsagt godt fornøyd med.

 

– Vi har stort fokus på HMS og vi er selvsagt svært fornøyde med at vi halvveis i byggeperioden ikke har hatt fraværsskader. Men mange krevende operasjoner gjenstår i det videre arbeidet, og det gjelder å holde fokus også framover, sier Morten.

 

Til våren kommer den første av de fire transformatorene. Før dette vil betongarbeidene og kontrollhus ferdigstilles, stativer skal monteres og strekkarbeider over transformatorsjakt utføres.

 

På stasjonstomta blir det bygget nytt 300 kV anlegg for å ivareta resterende 300 kV nett, og et 420 kV anlegg til sentralnettet. Agder Energi bygger i tillegg et nytt 132 kV anlegg i tilknytning til tomta.

 

Se video av sjaktemontasjen her:

 

{Embedkode}