- Vi forventer en økning i elektrisitetsforbruket i Oslo-området, og det er derfor et behov før å øke kapasiteten også for denne stasjonen, forteller Jan Nyborg, prosjektleder i Statnett. – I tillegg er det nødvendig å skifte ut komponenter for å sikre videre god drift. 

Ulven transformatorstasjon er en av tre stasjoner som forsyner de sentralene delene av hovedstaden med strøm. Stasjonen, som ligger i bydel Alna øst i Oslo kommune, er påbygd og utvidet i flere trinn fra 1950-tallet og frem til i dag. Statnett overtok i 2011 og driver den i dag sammen med Elvia AS (tidl. Hafslund).  

Reinvesteringen av Ulven transformatorstasjon er ett av flere større prosjekter som inngår i Nettplan Stor-Oslo, Statnetts tiltakspakke for å fornye sentralnettet i og rundt hovedstaden.

- I tillegg til prosjektet på Ulven, har vi allerede fornyet Smestad og Sogn transformatorstasjoner, samt at vi har bygget tunnel for strømkabler mellom stasjonene. Om ikke lenge starter arbeidet med å bygge tunnel fra Sogn og videre mot Ulven transformatorstasjon, forteller Nyborg. 

Få berørte av arbeidene

Arbeidene utføres på Statnetts eiendom og mens stasjonen er i drift. Deler av eksisterende anlegg vil rives og erstattes med nye komponenter.

- I anleggsfasen vil det dessverre bli noe støy fra anleggsarbeid og -trafikk og som vil kunne bli til sjenanse for de nærmeste boligområdene i sør. Utover dette vil bygging av nytt anlegg få minimale konsekvenser for omgivelsene, avslutter Nyborg.

Byggestart er planlagt i løpet av 2022 og byggetiden vil bli ca. 3 år. Den nye transformatorstasjonen planlegges å være ferdig i 2025/26. 

Mer informasjon om Ulven-prosjektet