Kraftledningen er 90 km lang, og trasé vil gå parallelt med dagens 132 kV ledning fra Rafsbotn og over Sennalandet, med unntak av ulik kryssing av veien ved Leirbotnvatn. Fra Skillemoen parallellføres ledningene til over elva, deretter går dagens 132 kV innom trafostasjonen i Raipas, mens ny kraftledning går i egen trasé over Tverrelvdalen og Transfarelv.

 

Frist for å levere inn tilbud er 1. februar 2019, og etter planen skal kontrakt signeres innen utgang av mai 2019. Oppstart av bygging blir høsten 2019. 

 

Inkludert i forespørselen er også ombyggingen ved Skillemoen – hvor dagens to 132 kV kraftledninger skal innom ny stasjon – samt flytting av eksisterende 132 kV ved Sarves i et strekk på 1.6 km.

 

Kraftledningen skal bygges for 420 kV, men driftes på 132 kV inntil behovet øker. Det betyr at man ikke klargjør Skaidi transformatorstasjon for 420 kV ledning per nå.

 

Skaidi stasjon er under ombygging, fra utendørs, luftisolert anlegg til innendørs, gassisolert anlegg som krever betydelig mindre plass.