Illustrasjon av vidda med snø og strømmaster.

Den nye kraftledningen er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark. Ledningen vil legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.

I tillegg til ny kraftledning vil det bli bygget en ny stasjon på Skillemoen i Alta, både for 420 og 132 kV, samt utvidelse og fornyelse av 132 kV stasjonen på Skaidi. Mindre arbeid skal også urføres ved Balsfjord stasjon.