- Det er mange og store planer om forbruksvekst i regionen. Vi ser her den samme trenden som flere andre steder i landet. Samfunnet elektrifiseres, eksisterende industri ønsker å øke sitt uttak og ny industri etableres. Kortsiktige tiltak har muliggjort at mange nye kunder har fått nettilgang. Nettet har nå imidlertid ikke kapasitet til ytterligere forbruk.  Det er derfor behov for nettiltak i regionen, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett.

- Basert på det behovsbildet vi ser nå, viser utredningen så langt at på Nordmøre vil en videre regional nettutvikling på 132 kV kunne møte det fremtidige kraftbehovet. For Romsdalshalvøya tar vi i tillegg med oss to 420 kV konsepter for videre analyse, fortsetter Borgen.

Dette er ikke første gang Statnett utreder nettiltak i Nordmøre og Romsdal. I 2015 ble en utredning for å bedre leveringspåliteligheten til Nyhamna ferdigstilt. Behovet er nå annerledes enn i 2015, ved at planer om forbruksvekst er fordelt over et større område med ulike nettbegrensninger. Likevel er de to 420 kV-konseptene vi viderefører de samme som ble vurdert sist. Det ene er et indre konsept fra Isfjorden i retning Fræna. Det andre et ytre konsept fra Ørskog til Fræna/Nyhamna. I motsetning til tidligere ser vi nå også et tydelig behov for tiltak i regionalnettet, særlig i NEAS sitt forsyningsområde, forklarer Borgen.

- Forbruksplanene i regionen er store, men det er usikkerhet knyttet til endelig størrelse og lokalisering. Samtidig oppgir deler av det nye forbruket at det er fleksibelt med tanke på krav til forsyningssikkerhet. I det videre utredningsarbeidet vil vi ta høyde for dette, men samtidig sørge for at vi finner de riktige tiltakene som best vil legge til rette for nytt grønt næringsliv og den elektriske framtiden på Nordmøre og i Romsdal, avslutter Håkon Borgen.

Pressemelding og presentasjon fra møtet finner du nederst på siden.