NordLink er en undersjøisk kabel som for første gang kobler det norske og det tyske kraftmarkedet sammen. 

Økningen innen vindkraft og solkraft i Tyskland har vært stor de siste årene. Når vinden blåser og solen skinner vil det gjerne være overskudd av fornybar kraft i Tyskland, noe som også fører til lavere priser enn i Norge. Denne kraften kan vi importere og dermed la vannet vi produserer mesteparten av vår kraft fra ligge i magasinene. Når det er lite vind og sol i Tyskland slik at behovet for kraft går opp og prisene blir høyere enn i Norge, kan vi produsere vannkraft og eksportere det til Tyskland.

Slik får vi mer ut av ressursene på begge sider av kabelen. Denne utvekslingen av grønn energi gir blant annet

  • Økt forsyningssikkerhet fordi vi kan importere mer strøm til en rimeligere pris dersom det er stram kraftsituasjon i Norge

  • Økt verdiskaping for Norge fordi vi får mer igjen for kraften når vi har overskudd av den

  • Tilrettelegging for å øke produksjon og forbruk av fornybar energi i Norge og Tyskland, og dermed bidrag til fremtidens klimavennlige energisystem

  • Mer forutsigbar forsyningssituasjon og pris gjennom året og mellom ulike år

Prosjektet tok investeringsbeslutning i 2015. Sommeren 2017 ble første del av sjøkabel installert. Kraftutveksling startet i desember 2020 med kapasitet opptil 1400 MW. Prøvedrift varte ut mars 2021. NordLink er over i ordinær drift fra 31.03.2021.