- Dette er en viktig og stor milepæl for NordLink-prosjektet. Vi er svært godt fornøyde med de vellykkede testene som er gjort på norsk side, sier Stein Håvard Auno, prosjektdirektør for NordLink-prosjektet i Statnett.

 

Strømretteranlegget på Ertsmyra er ferdigstilt

I løpet av året har leverandøren ABB ferdigstilt elektromontasjene på strømretteranlegget på Ertsmyra i Sirdal, og dette ble vellykket testkoblet til sentralnettet. Anlegget til NordLink skal gjøre likestrøm om til vekselstrøm, og omvendt. Strømmen som vi har i det norske kraftnettet er vekselstrøm, men for å gjøre overføringen i den undersjøiske kabelen til Tyskland så effektiv som mulig blir strømmen gjort om til likestrøm.


Prosjektet fikk konsesjon i 2014 og grunnarbeidene på Ertsmyra startet i 2015. I perioden mens arbeidene foregikk var Ertsmyra Statnetts største anleggsplass på hele 138.000 m2. Den store tomta er nå delt i tre; strømretteranlegget til NordLink og Ertsmyra transformatorstasjon og den regionale nettleverandøren Agder Energi Netts transformatorstasjon. Strøm som produseres i Norge transporteres først inn på nettet til Agder Energi Nett, deretter inn på sentralnettet til Statnett og kan derfra gå videre til NordLink-anleggene for til slutt å ende opp i Tyskland.


Luftledning og sjøkabel i norsk sektor er klar

Før strømmen transporteres i sjøkabel til Tyskland tar den veien fra Tonstad til Vollesfjord i luftledning. Det er ledningsentreprenøren Dalekovod som har bygget ledningen, og i sommer ble arbeidet med luftledningen på 525kV ferdigstilt. Luftledningen er ikke satt i drift ennå, det blir neste steg på norsk side i prosjektet.

I Vollesfjord i Flekkefjord kommune kobles luftledningen til sjøkabelen. Det er selskapet Nexans i Halden som har stått for både produksjon og legging av sjøkabelen i norsk og dansk sektor. Det nordiske selskapet NKT har kontrakten med å legge sjøkabel i tysk sektor, og arbeidet med dette på tysk side er også ferdig.

- Å legge sjøkabel er en krevende operasjon og for å få det til må Nexans bruke spesialskip. På deler av jobben var man også avhengig av været. Operasjonen gikk fint og uten de helt store utfordringene, sier Stein Håvard Auno.

- Det knyttet seg også stor spenning til å teste kabelen, og når testen viste at kabelen er hel og fungerer, da kunne vi senke skuldrene.

Nexans har arbeidet med produksjon og legging av kabelen de siste fem årene. Det har vært et krevende og komplisert kabelprosjekt. For godt gjennomført arbeid fikk Nexans tildelt Statnetts sikkerpris for 2019. Nexans har levert på Statnetts HMS-forventninger og på kvalitet og kostnad.


Prøvedrift i 2020

Neste år blir en minst like spennende periode i prosjektet. På våren skal NordLink igjen kobles til sentralnettet og nye tester skal gjennomføres. Da skal man teste både luftledning og sjøkabel. I høst og vinter blir det lagt landkabel i Tyskland, og mot slutten av 2020 er det planlagt å starte prøvedrift av NordLink. Ordinær drift er forventet i løpet av våren 2021.

 

 

Om prosjektet:

  • Antall kilometer: 623 km
  • Spenning: 525 kV
  • Kapasitet: 1.400 MW
  • Steder: Kabelen skal bygges mellom Tonstad/Ertsmyra i Sirdal kommune i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland
  • Forventet ferdig: Kraftutveksling vil starte i desember 2020 med kapasitet opptil 1400 MW. Prøvedrift er forventet å vare frem til våren 2021.

 

Pressehenvendelser: Marianne Veggeberg, telefon 95 09 53 12