- Vi er veldig stolte av å ha bygd ferdig Nordlink, som er et stort og viktig prosjekt for fremtidens klimavennlige energisystem. Det er lagt ned stor innsats fra egne ansatte, kontraktører og partnere for at vi skulle komme i mål. Tidene er utfordrende med korona-pandemien, men vi nådde likevel denne gigantiske milepælen sammen, sier Håkon Borgen, prosjekteier og konserndirektør for teknologi og utvikling i Statnett.

 

Under diker og kanaler

Prosjektet har møtt noen helt særegne utfordringer siden første spadetak ble tatt i 2016. Å legge kabel i våtmarksområdet Wadden Sea i Tyskland krevde nøye planlegging, presist arbeid og medførte en omfattende konsesjonsprosess i forkant. Kabelen skulle i tillegg legges under diker og under kanaler. Både diker og kanaler er viktige ikke å skade, og kablene måtte derfor legges under disse i stedet for gjennom. Dette var krevende operasjoner. Nordlink kabelen er også lagt 25 meter under Kiel-kanalen.

 

Kabelskip som legger strømkabel


- Vi har sett imponerende arbeid og ingeniørbragder i dette prosjektet, og arbeidet med høyspentkabler er i seg selv er utfordrende. I denne kabelen skal spenningen være på hele 525kV, og to parallelle kabler er gravd ned i sjøbunnen i hele traseen mellom Norge og Tyskland.

 

Både til lands og til havs har spesialfartøy og -transporter vært i aktivitet for prosjektet. 

- I tillegg til spesialfartøy på fjorden husker kanskje de som bor på Sørlandet de mange trafotransportene. Hele syv trafoer, hver på ca. 220 tonn, er blitt kjørt fra Feda til Tonstad til NordLink-anlegget. Det var et spektakulært skue, minnes Borgen.

Stor bil som kjører en transformatorFremtidens klimavennlige energisystem

Økningen innen vindkraft og solkraft i Tyskland har vært stor de siste årene. Når vinden blåser og solen skinner kan det gi overskudd av fornybar kraft i Tyskland, noe som kan medføre lavere priser der enn i Norge. Denne kraften kan vi dermed importere til en billigere pris enn den norske. Når det er lite vind og sol i Tyskland slik at behovet for kraft går opp der og prisene er høyere enn i Norge, kan vi produsere vannkraft og eksportere den til Tyskland. Slik får vi mer ut av ressursene på begge sider av kabelen og legger til rette for økt produksjon av fornybar energi i begge land. NordLink blir dermed et viktig bidrag til fremtidens klimavennlige energisystem.

 

Verdens lengste

I tillegg til den undersjøiske strømkabelen består NordLink av en lengre jordkabel på tysk side. I Norge kobles sjøkabelen med en luftledning. Sjøkabelen er 516 kilometer og hele forbindelsen er på 623 km totalt. Spenningen er på 525kV med en overføringskapasitet på 1400MW. NordLink er verdens lengste strømforbindelse i sitt slag.


Prøvedrift

Det er viktig å teste forbindelsen grundig i en tid før kabelen går over i ordinær drift og handel. Prøvedrift er planlagt fra desember 2020 til mars 2021, og etter det blir det ordinær drift og handel av fornybar energi mellom Norge og Tyskland.