- 5 milliarder til norsk næringsliv er et betydelig beløp. Vi synes det er ekstra hyggelig at en så stor andel som omtrent 55 prosent går til norske bedrifter i byggeprosjektene våre, sier Stein Håvard Auno, prosjektdirektør i Statnett.

 

Totalkostnadene for NordLink er estimert til kostnadsspennet 1,7 – 1,8 milliarder Euro, og Statnetts andel er halvparten av disse kostnadene. Partnere i Tyskland er systemoperatør TenneT og investeringsbanken KfW.

 

Bygget på norsk side
I Norge har arbeidene med NordLink bestått av etablering av strømretterstasjonen på Ertsmyra i Sirdal kommune, muffestasjon hvor sjøkabel kobles med luftledning i Flekkefjord kommune, luftledning mellom anleggene i Sirdal og Flekkefjord, mikrotunnel, samt kabellegging fra Vollesfjord og ut i havet.

 

Hitachi ABB Power Grids har hatt ansvaret for de elektroniske systemene i strømretterstasjonen og Nexans har produsert og installert kabel på norsk side. Risa AS hadde jobben med grunnarbeidene på hele Ertsmyra transformatorstasjon og veien til muffestasjonen i Flekkefjord. De tre bedriftene har hatt direkte kontrakter med Statnett og har vært hovedentreprenører i NordLink-prosjektet. Sammen med Statnett har de benyttet seg av lokalt næringsliv i byggeperioden.

 

- Regionale og lokale underleverandører gir viktige bidrag til prosjektene våre. Både Statnett og våre hovedentreprenører kjøper et bredt utvalg av varer og tjenester lokalt for å kunne gjennomføre store byggeprosjekter, sier Auno.

Sirdal betong er en av mange lokale underleverandører som leverte betydelige bidrag i prosjektet. Sirdal betong leverte store mengder betong til støping av transformatorsjaktene på strømretterstasjonen på Ertsmyra i Sirdal kommune. Oppdraget ble gjennomført i fellesskap med Ribe betong på grunn av størrelsen på leveransen.

 

- For oss som en liten aktør har Statnett sine prosjekter hatt en kolossal innvirkning på hverdagen vår, da vi mer enn doblet volumet på årsbasis, sier Torleiv Josdal, daglig leder i Sirdal betong.

Betongleverandøren har levert både til NordLink og senere også til andre prosjekter i Statnett regi.


Eksempler på innkjøp og tjenester fra lokale og regionale underleverandører:

Grunn- og byggarbeider
Veiarbeider
Avfallshåndtering
Brakkerigger
Betong
Tekniske fag
Riggtjenester
Snørydding
Catering
Overnatting
Elektrotjenester
Rørlegger
Snekkertjenester
Fliseleggere
Transport
Mobilkraner
Vakthold
Dykkertjenester
Innleie av øvrige lokale tjenester

 

NordLink er som planlagt over i en fase med prøvedrift fra desember 2020. Ordinær drift er forventet fra mars 2021.Fakta om prosjektet:

  • Antall kilometer: Ca. 623 km
  • Spenning: 525 kV
  • Kapasitet:  1.400 MW
  • Steder: Kabelen går mellom Tonstad/Ertsmyra i Sirdal kommune i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland
  • Kraftutveksling og prøvedrift startet i desember 2020. Prøvedrift er forventet å vare frem til mars 2021.