Statnett og TenneT starter testingen av IT- og handelsløsninger på NordLink-forbindelsen som skal utveksle strøm mellom Norge og Tyskland, fra september i år. Fra desember skal alle systemer være klare for prøvedrift.

-Denne kabelforbindelsen er viktig både for Norge og Tyskland. Med NordLink legger vi til rette for utveksling av fornybar kraft mellom landene. Tysk vind- og solkraft kan sendes til Norge, og norsk vann- og vindkraft kan sendes til Tyskland, forteller konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.


-Vi vil komme tilbake med en nøyaktig dato for oppstart av prøvedrift, der NordLink blir tilgjengelig for markedet.

Europeisk regelverk stiller krav om at minst 70 prosent av kapasiteten på kritiske nettanlegg for grensekryssende handel skal være tilgjengelig for markedet innen utgangen av 2025.  Kapasiteten vil kunne være høyere enn dette, og tidvis vil det ikke være begrensninger på kabelforbindelsene. Det som nå har kommet på plass, er den minimumskapasiteten som er påkrevd i alle situasjoner.

Handelskapasiteten på NordLink vil bli gitt til spot- og intradagmarkedet for krafthandel. Kapasiteten vil variere fra dag til dag som et resultat av TenneTs og Statnetts kapasitetsberegninger. På tysk side tar beregningene inn de forpliktelsene som er gitt i den tyske handlingsplanen for kapasitet i strømnettet (German Action Plan).

Denne innebærer at det som minimum tilbys en viss prosentandel per kritiske nettanlegg for grensekryssende handel, som igjen gir kapasitet på mellomlandsforbindelsene. Tyske myndigheter har i brev informert Olje- og energidepartementet om hvordan kapasiteten på NordLink vil håndteres i overgangsperioden fram til utgangen av 2025.

-For oss er det selvfølgelig viktig at vi er garantert en minimumskapasitet for den nye strømkabelen, og vi vet at dette er viktig også for norske aktører i kraftmarkedet, sier Løvås.

-Derfor er det bra at vi nå har fått klarhet i hvilken minimumskapasitet som vil kunne gis fra tysk side, og vi vet at dette er informasjon som aktørene har ventet på. Vi er grunnleggende skuffet over at minimumsnivået er såpass lavt, men dette er dessverre utenfor Statnetts kontroll. Det er samtidig viktig å understreke at vi forventer at det ofte vil tilbys betydelig mer kapasitet enn dette minimumsnivået, og at vårt mål er at mest mulig kapasitet til enhver tid tilbys markedet.

 

Tabellen under viser utviklingen av minimumskapasitet i prosent for de nettanleggene som er kritiske for NordLink, fram til kravet om 70 prosent tilgjengelighet skal være nådd innen utgangen av 2025:

Årstall

Prosentvis minimumskapasitet for nettanlegg som er kritiske for NordLink, gitt av tyske myndigheter

2020 0
2021 11,7

2022

23,3

2023

35

2024

46,7

2025

58,3

Fra 31.12. 2025 og videre framover

70