Dette markerer starten på prøvedrift på den nye kabelforbindelsen mellom Norge og Tyskland, og forbindelsen blir dermed en del av det ordinære kraftmarkedet. Forbindelsen har blitt testet siden september, og både teknologi og IT-systemer er grundig sjekket.

-Vi er stolte over at vår nye mellomlandsforbindelse har startet å utveksle energi mellom landene. NordLink vil både bidra til å nå klimamål og til verdiskaping på både norsk og tysk side av kabelen, sier konserndirektør Gunnar G. Løvås i Statnett.

Kabelen er nå tilgjengelig for handel med strøm. I dag blir det overført ca 720 megawatt (720 000 kilowatt) på det meste. Det skjer i timene mellom klokken 14 og midnatt. Kraften overføres fra Norge til Tyskland. 

-I dag har vi for første gang knyttet sammen kraftmarkedene i Norge og Tyskland. Norsk vannkraft og tysk vindkraft komplementerer hverandre optimalt i dette systemet, sier TenneTs COO Tim Meyerjürgens.

I innfasingen av kabelen vil det i de første ukene av prøvedriften bli overført maksimalt 700 MW. Det er også en forsiktigere oppstart på hvor raskt endringene på overføringene fra en time til neste kan være. På dette er det satt et tak på 300 MW endring per time (såkalt ramping) til å begynne med, med en gradvis økning gjennom prøvedriftsperioden. Prøvedriften er beregnet til å vare i tre måneder før den nye mellomlandsforbindelsen settes i ordinær drift.

NordLink er bygget for en kapasitet på 1400 MW. De første årene gjør begrensinger i ledningsnettet på land at kabelen ikke kan utnyttes fullt ut i alle timer.

-Selv om vi ikke kan utnytte kabelen for fullt i alle timene fra begynnelsen, har kabelen en robust økonomi. Den skal være i drift i 40 år, og den vil blant annet sørge for at vi i Norge får billig tysk vindkraft når det blåser mye der og at tyske forbrukere får lyse opp husene sine med norsk vannkraft når det er vindstille i Tyskland, sier Løvås.

- NordLink vil være en viktig del av energiomleggingen. Vi kan øke fornybarandelen gjennom å utveksle elektrisitet basert på vind- og vannkraft samtidig som vi ivaretar en sikker strømforsyning. Vi er stolte over å være en del av dette teknologisk unike prosjektet, sier Markus Scheer, styremedlem i tyske KfW IPEX-Bank.

NordLink er 623 km lang og går mellom Sirdal kommune i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland. Byggingen startet i 2016. Prosjektet har estimert totalkostnad på 1,5-2 milliarder euro, og Statnett eier kabelen sammen med tyske TenneT og KfW. Prosjektet er gjennomført innenfor planlagt tid og kostnadsestimat.

 

Les mer om NordLink