Feilen oppsto i forbindelse med testing av NordLink-kabelen mellom Norge og TysklandDet sendes for tiden i størrelsesorden 100 MW gjennom kabelen for testing, men ved en feil oppsto det momentant flyt med full kapasitet på 1400 MW kl. 9.11 på morgenen 10. september. Dette varte i noe under et minutt, og ga et utslag på frekvensen som medførte nær 0,5 Hz endring i Norden. 

Hendelsen medførte at effekten på to mellomlandsforbindelser i NordenSwepol mellom Sverige og Polen og Konti-Scan mellom Sverige og Danmark, automatisk ble justert. Det ble også startet produksjon ved en gassturbin i Sverige. Hendelsen hadde også den konsekvensen at Equinors anlegg på Melkøya gikk over på øydrift og at et finsk kraftverk stoppet produksjonen i en kort periode. 

— Dette er slike feil vi ikke ønsker å oppleve, og vi beklager at dette ga utslag i det nordiske synkronområdet. Heldigvis har vi gode tiltak for å håndtere slike frekvensendringer og feilen medførte ingen trussel mot alminnelig forsyning. Rutinene fungerte godt, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett. 

— Hendelsen viser samtidig hvor viktig og nødvendig det er å gjennomføre grundige tester av en slik forbindelse før den settes i ordinær drift og blir en del av kraftsystemet. Vi skal i tiden fremover ferdigstille to store kabler til henholdsvis Tyskland og England, og det er viktig å se hvordan de virker på systemet før de fases inn for fullt. Det foregår undersøkelser for å finne ut hvordan feilen oppsto. Foreløpige vurderinger tilsier at hendelsen skyldes en softwarefeil i kabelens lokale kontrollanlegg, og det er ingen mistanke om at selve kabelanlegget er skadet. Testing av kabelen skal fortsette frem til desember, før NordLink settes i full prøvedrift. Ordinær drift starter neste år 

NordLink-prosjektet eies 50% av norske Statnett og 50% av de tyske partnerne TenneT og KfW. Mellomlandsforbindelsen vil ha en kapasitet på 1 400 MW og går mellom Tonstad i Sirdal i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland. Total investeringskostnad for prosjektet er 1,5 - 2 milliarder euro.