Olje- og energidepartementet utnevnte på foretaksmøtet 28. juni Nakstad som ny styreleder. Han avløser Jon Fredrik Baksaas, som har ledet styret siden 2018. Samtidig går nestleder Tove Pettersen ut av styret.

Baksaas har med sin lange og brede erfaring tilført selskapet viktig kompetanse innen både industriell ledelse og digitalisering.

Nils Kristian Nakstad er administrerende direktør i Enova, en rolle han har hatt siden 2008. Han har hatt en rekke verv i ulike styrer og utvalg, blant annet som leder av Strømnettutvalget og medlem av Energiutvalget. Nakstad er utdannet sivilingeniør i Maskinteknikk fra NTH og har arbeidet som forsker og seksjonsleder i SINTEF i tillegg til at han har hatt stillinger i Norsk Hydro, Trondhjem Preserving og Revolt Technology.

Styremedlem Wenche Teigland tar over som nestleder i styret. Teigland har vært styremedlem i Statnett siden 2020 og er utdannet sivilingeniør med bred bakgrunn fra kraftbransjen, blant annet som konserndirektør i BKK. Teigland tar over vervet som nestleder etter Tove Pettersen som går ut av styret etter fire år. Hennes erfaring fra blant annet kraftmarkedet har vært viktig for styret i denne perioden.

Hilde Singsaas er nytt styremedlem. Hun er direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Singsaas er utdannet statsviter med en bachelorgrad i samfunnsøkonomi i tillegg, begge fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere vært direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, kommunikasjonsdirektør i Norges Bank og rådgiver i ECON. I tillegg har hun vært statssekretær i Finansdepartementet og på Statsministerens kontor.

Styret i Statnett har følgende sammensetning:

  • Nils Kristian Nakstad, leder
  • Wenche Teigland, nestleder
  • Maria Sandsmark, medlem
  • Egil Gjesteland, medlem
  • Hilde Singsaas, medlem
  • Christian Reusch, medlem
  • Ingeborg Ligaarden, ansattvalgt medlem
  • Steinar Jøråndstad, ansattvalgt medlem
  • Rolf Korneliussen, ansattvalgt styremedlem