Den nye styrelederen vil gjerne ha med de regionale nettselskapene for i større grad å utvide nettverket og for å få med deres kunnskap fra distribusjonssiden. Med økende distribuert produksjon blir grensesnittet mellom regionale nettselskap og Statnett stadig viktigere.

Hvorfor er CIGRE fortsatt relevant?

- Det er fordi CIGRE har klart å være framoverlente og vært en pådriver for teknologisk utvikling i kraftsystemet, forklarer Greta Bjørnbeth. Det er et anerkjent arbeid som gjøres og er et viktig nettverk for kraftbransjen, vi lærer utrolig mye av hverandre.

- For Statnett har CIGRE alltid vært relevant vi bruker kunnskapen derfra i både nye og eksisterende anlegg forklarer Bjørnbeth. Samtidig lærer vi mye av å dele vår egen kunnskap og kompetanse, og være med i en utvikling.

Hvorfor sa du ja til å ta jobben som styreleder?

- Jeg brenner for CIGRE. Det er et utrolig viktig arbeid som gjøres og det er viktig at Statnett er aktiv i organisasjonen. Jeg har i mange år jobbet med teknologiutvikling og standardisering i Statnett og mye av det arbeidet som CIGRE gjør fører frem til standardisering og ny teknologi – derfor var det naturlig å si ja.

Du er den første kvinnelige norske styrelederen for den norske komiteen for CIGRE, har du reflektert noe rundt det?

- Nei, heldigvis ikke. Jeg har sluttet å tenke på at jeg er kvinne i den jobben jeg har, men da jeg begynte i bransjen for 30 år siden var det annerledes. Mye har endret seg og kjønnsbalansen er betydelig bedret og i Statnett har vi nå mange kvinnelige ledere og teknologer.

- I CIGRE-sammenheng arrangeres Womens day hvor kvinnelige teknologer treffes og historiene mange av mine kvinnelige kolleger forteller viser at ikke alle er like likestilte som vi er i Norden. Som leder av den norske komiteen så håper jeg at jeg kan bidra til å fremme flere kvinnelige teknologer og ledere, slik at de som kommer etter oss slipper å ta den samme kampen om og om igjen.

Har du en fanesak?

- Å få opp interessen for CIGRE i Norge blant de regionale nettselskapene blir viktig. Vi vil gjerne ha med nye medlemmer, for å få en større bredde i den norske komiteen. Det er også et mål om å få med flere unge, for det er så mye kompetanse som vil være verdifull i vårt videre arbeid.

Har Norge noen områder hvor vi teknologisk er langt fremme?

- Jeg opplever at vi er langt fremme på mange områder, både innen de tradisjonelle elektrofagene og rundt digitalisering av anleggene våre. Statnetts Rannveig Løken leder den internasjonale komiteen for  vern og automatisering, et arbeid som er veldig spennende med tanke på digital utvikling. Der har de også en arbeidsgruppe hvor de jobber med erfaring fra digitale stasjoner, som Rannveig er med i.

Storstilt elektrifisering av Europa 

Det pågår nå en storstilt elektrifisering av Europa, hvor transmisjonssystemoperatørene spiller en avgjørende rolle for å realisere omleggingen fra fossil til fornybar energi. Hvordan jobber CIGRE med disse endringene?

- Mange av de 16 komiteene arbeider med relevante spørsmål her. Under CIGRE sesjonen i Paris i 2020 er det et åpningspanel om elektrifisering for dekarbonisering, hvor man ser på langtids tekniske utfordringer og muligheter. Håkon Borgen fra Statnett representer Norge og Europa i dette panelet.

Vindmøller
Det pågår nå en storstilt elektrifisering av Europa, hvor transmisjonssystemoperatørene spiller en avgjørende rolle for å realisere omleggingen fra fossil til fornybar energi.

- I CIGRE jobbes det også mye med overføringer av store effektmengder over lange avstander. I land som Kina, India, Brasil, Sør-Afrika og Canada forsker man på og bygger anlegg med overføringsspenninger opp til 1200kV for blant annet å overføre kraft fra solparker og vindparker i øde områder.