Balanser ditt eget strømnett

-Vi har laget et spill hvor brukeren skal produsere strøm ved hjelp av en sveiv, forteller seksjonsleder for systemutvikling Tore Skjulstad Bryhni.

Mens det sveives må du passe på å holde balansen i et mini-strømnett. Sveiver du for sakte kommer du under tillatte grense og gir du for mye gass går du over. Dette er tett opp mot hvordan det også fungerer i virkeligheten. Strøm er den ultimate ferskvare og det må til enhver tid være balanse mellom hvor mye strøm som produseres og hvor mye som forbrukes. Denne balanseringen er Statnetts ansvar. Balanseringen av det moderne kraftsystemet er også helt avhengig av gode IT-løsninger. I spillet får du poeng utfra hvor god man er til å holde balansen. Det får dessverre ikke systemoperatørene i virkeligheten.

Styr ditt eget mini-kraftsystem

Bygger på software fra teknologi-stacken

Spillet består av hardware-løsninger satt sammen fra fysikk-læresett og deler vi har funnet på nærmeste elektrobutikk. Software-løsningen baseres på teknologi-stacken Statnett bruker på de ekte løsningene vi lager, det vil si Java, React, Kafka og Statnett sitt eget designsystem er også i bruk.

-Alt i alt er dette en morsom måte å vise frem noen av Statnett sine kjerneoppgaver på, og samtidig vise frem teknologien vi bruker for å lage software i Statnett og Elhub, sier Tore Skjulstad Bryhni.

En IT-utvikler lager et spill som skal demonstrere hvordan Statnett balanserer strømnettet
Spillets software-løsninger er basert på teknologi-stacken Statnett bruker på sine ekte løsninger