-Vi gjør hva vi kan for å hindre videre smittespredning og sikre aktivitet og fremdrift i utbyggingsprosjektene våre, forteller Elisabeth V. Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett. Hun er tydelig på at det viktigste selvsagt er å delta i den nasjonale dugnaden for å redusere spredningen av korona-viruset og trygge strømforsyningen i Norge.
-Er det behov for å frigjøre personell fra prosjektene for å trygge strømforsyningen, så gjør vi det.  

Elisabeth Vike Vardheim
Konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim med ansvar for utbyggingsprosjekter i Statnett.

Som følge av den ekstraordinære situasjonen har Statnett redusert anleggsaktiviteten i  flere av utbyggingsprosjektene. - Vi følger situasjonen tett og vurderer fortløpende ulike tiltak for våre ansatte og vår virksomhet, slik at vi kan ivareta sikker strømforsyning, sikkerheten til våre medarbeidere og hindre eventuell smitte, forklarer Vardheim.   

  

Prosjektene viderefører sammen med leverandører og entreprenører de aktiviteter som er mulig innenfor de retningslinjer som myndigheten og Statnetts egen beredskapsorganisasjon har besluttet. – Dette er viktig for entreprenørene som gjør en jobb for oss og for å kunne opprettholde fremdriften i prosjektene, uttaler Vardheim.   

  

Statnett har anleggsaktivitet over hele landet og restriksjoner knyttet til innreise, både fra utland og lokalt inn til de ulike kommuner, setter en begrensning på aktiviteten. Entreprenører og egne ansatte må forholde seg til nasjonale og lokale restriksjoner og det medfører noen utfordringer.  

  

- Det er for tidlig å si noe om konsekvensene av den reduserte aktiviteten, men vi skal tilbake til normal drift når myndighetene tilrår det, avslutter Elisabeth V. Vardheim.