Arbeidsgruppen er en av tre grupper i Samarbeidsforum for havvind, utnevnt av Olje- og energidepartementet.

Tid: 17.mars, klokken 11.40-12.00

 

Agenda

  • Hva har skjedd siden sist – v/ Håkon Borgen, leder av arbeidsgruppen
  • Oppsummering bærekraft – v/ Karoline Andaur, WWF og Susanne Othilie Gulbrandsen, Statnett
  • Informasjon om åpent møte 10. mai – v/ Hildegunn Blindheim, Offshore Norge, Arne Jakobsen, Fornybar Norge og Håkon Borgen
  • Oppdatert veikart v/ Håkon Borgen