Det er for tiden stor interesse for havvind, og vi vil i dette møtet informere om Statnetts pågående aktiviteter innenfor dette tema.

Agenda havvind

  • Velkommen og innledning
  • Europeiske prosesser
  • Hovedfunn fra analyse - tilknytning av havvind i Sørlige Nordsjø
  • Markedsdesign
  • Sørlige Nordsjø
  • Utsira Nord
  • Veien videre