12. juni besluttet regjeringen at områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord blir åpnet for søknader om fornybar kraftproduksjon til havs. Samlet legger disse områdene til rette for 4500 MW vindkraft. Vi har i etterkant av åpningen blitt kontaktet av mange potensielle utbyggere, og vil i møtet informere om vårt arbeid opp mot dette temaet.

Møtet vil bli holdt via Microsoft Teams, for påmelding trykk her. Lenke til møtet vil bli sendt ut på e-post til de påmeldte i forkant av møtet.

Foreløpig agenda:

  • Innledning ved konserndirektør Håkon Borgen
  • Tilknytning Utsira Nord
  • Tilknytning Sørlig Nordsjø II
  • Markedsløsninger og arbeid på europeisk nivå

Det vil være anledning til å stille spørsmål i etterkant av hver presentasjon.

Ved spørsmål, kontakt kommunikasjonsrådgiver Håkon Smith-Isaksen Holdhus eller senioranalytiker Idar Gimmestad.