Utfordringen

Fremtidens kraftnett blir mer uforutsigbart og vil få endrede egenskaper på grunn av økt andel fornybar energi, endrede forbruksmønstre og større utveksling av kraft på tvers av landegrensene. Driften av transmisjonsnettet blir mer krevende og Statnett som systemansvarlig må anvende nye sanntidsbaserte metoder og verktøy for å opprettholde forsyningssikkerheten.

 

Målet

Prosjektet skal utvikle og teste metoder for sanntids tilstandsestimering, overvåkning og kontroll i fremtidens nordiske transmisjonsnett. Basert på innsamlede PMU-data (Phasor Measurement Units-data) for det nordiske transmisjonsnettet skal spenningsstabilitet overvåkes og pendlinger detekteres i prototyper av nye overvåkningssystem. Applikasjoner for sanntids kontroll kan omfatte styring av spenningsprofil for å øke spenningsstabiliteten, og automatiske tiltak for demping av pendlinger. Det skal demonstreres anvendelse av hybrid eller lineær tilstandsestimering for å oppnå bedre beregningsresultat og kortere regnetid.

 

 

Prosjektet

SPARC er delt i fire delprosjekter som skal bidra til utviklingen av nye metoder og forbedrede verktøy for forbedret overvåkning, kontroll og vern i transmisjonsnettet.

 1. PMU-baserte metoder for hybrid og lineær tilstandsestimering
 2. PMU applikasjoner for samordnet sanntidskontroll
 3. PMU-baserte systemvern
 4. Demonstrasjon i et relevant lab-miljø, med testeksempel som validerer metodene og applikasjonene.

 

Prosjektdeltakere

 • Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
 • SINTEF Energi
 • Kungliga tekniska högskulan (KTH)
 • GE Power Norway AS, Grid Solution
 • Statnett
 • Affärsverket svenska kraftnät (Svk)
 • Energinet.dk
 • Fingrid Oyj.
 • Landsnet hf

 

Finansiering

 • Norges Forskningsråd
 • Statnett
 • Affärsverket svenska kraftnät (Svk)
 • Landsnet hf
 • Energinet.dk
 • Fingrid Oyj.
 • GE Power Norway AS, Grid Solution