Målet

Å utrede og beskrive en informasjonsteknologidrevet, desentralisert nettstruktur der lokale, fornybare energikilder, som for eksempel solceller, produserer strøm og bidrar til balanse i både transmisjons- og distribusjonsnettet.

 

Prosjektet

I Smart Community Neighborhoods (microgrids) vil prosjektpartnerne gjennom flere underprosjekter blant annet utrede problemstillinger knyttet til administrasjon av et mikronett, se på insentivordninger som stimulerer de lokale produsentene til å selge overskuddsstrøm i nabolaget, beskrive  mulige løsninger for sikkerhet knyttet til brukerdata og vurdere bruk av maskinlæring i arbeidet med å forutsi nivået på kommende strømproduksjon.

 

Prosjektdeltakere

  • Statnett
  • Lyse AS
  • IRIS
  • UiO
  • UiS
  • DNV GL
  • Smart Innovation

 

Finansiering

  • NFR
  • Statnett
  • Lyse AS