Oppdraget for kubistene 2021 har vært å vise hvordan spenningskvaliteten endrer seg i nettet over en gitt tidsperiode. Akkurat hvordan de valgte å løse utfordringen var opp til studentene selv, og de fikk god veiledning underveis. Kubistene har i løpet av den korte tiden visualisert spenningskvalitet i  PQ-portalen som er en portal der man finner sanntidsinformasjon om leveringskvaliteten i kraftsystemet. 

Det er traineene i Statnett som holder i KUBE-prosjektet. I 2021 ble teamet satt sammen av  studenter med bakgrunn i IT, elkraft og interaksjonsdesign.

Studentene får hver høst presentert arbeidet sitt til konsernledelsen i Statnett og til bransjen.