-Jeg gleder meg til å ta fatt på spennende oppgaver i en av landets viktigste bedrifter. Statnett står sentralt i det grønne skiftet og legger til rette for ny industri for fremtiden, sier Cathrine Lund Larsen. 

  

Cathrine Lund Larsen har lang ledererfaring fra finans- og energibransjen, og har bakgrunn fra både privat og offentlig virksomhet. Hun har de siste årene hatt lederstillinger i DNB med ansvar for økonomi, analyse og strategi. Før dette hadde hun ulike lederroller i Statkraft innenfor økonomistyring, investeringer og risiko.  

  

Hun har også bakgrunn som konsulent i Accenture. Cathrine Lund Larsen har bred erfaring med financial management, strategi og endringsledelse, og har utdannelse som siviløkonom fra NHH. 

  

-Statnett står foran store oppgaver i årene som kommer. Vi skal investere opp mot 100 milliarder kroner i nettet for å legge til rette for elektrifisering og ny industri. Da trenger vi å fokusere på effektivitet og god styring, samtidig som vi skal sikre finansieringen. Cathrines ledererfaring og faglige kompetanse vil være sentralt i å levere på det, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett. 

 

Cathrine Lund Larsen tiltrer stillingen 1. juni.

 

Nåværende konserndirektør for Økonomi & Virksomhetsstyring Knut Hundhammer går fra 1. juni over i en ny rolle som spesialrådgiver for konsernsjef Hilde Tonne etter 11 år i konsernledelsen. Hundhammer har i tillegg til rollen som leder for Økonomi & Virksomhetsstyring hatt et bredt ansvar for stabs- og fellesfunksjoner i selskapet. 

 

-Knut har vært sentral i Statnetts utvikling. Selskapet har vært gjennom en periode med omfattende investeringer og stor utvikling i oppgavene. Knut har gitt uvurderlige bidrag til at selskapet har gjennomført dette på en god måte med stabil finansiering og trygg økonomistyring. Jeg vil takke Knut for denne innsatsen og ser fram til fortsatt godt samarbeid, sier Hilde Tonne.