Søkte seg tilbake til energibransjen

Allerede mens Lillian studerte computer science, management information systems og matematikk ved Pace University i New York fikk hun mulighet til å jobbe i New York Power Authority, og deretter Institutt for Energiteknikk. Dette tidlige møte med energibransjen satte spor og hun har helt siden da hatt i bakhodet at hun gjerne vil tilbake. I oktober 2019 fikk hun muligheten til det, da hun aktivt søkte seg til stillingen som informasjonsarkitekt i Statnett.

-Det jeg liker så godt i Statnett og energibransjen for øvrig, er det tverrfaglige samarbeidet som må til å for å løse IT-oppgaver. Det har jeg ikke opplevd på samme måten andre steder, sier Lillian.

Med over 25 års erfaring som informasjons- og virksomhetsarkitekt er det liten tvil om at Lillian er godt kjent innen fagfeltet sitt. I løpet av de årene har hun blant annet jobbet innen telekommunikasjon, finans og helse. Men for Lillian er det få bransjer som kan skilte med de samme komplekse tverrfaglige utfordringene som energibransjen.

-Jeg var veldig klar på at jeg ønsket å jobbe i Statnett. Vi er jo selve navet i energibransjen, noe som gir jobben min stor mening. Det at det er lys i lampa er jo noe man lett kan ta for gitt. Men det er så ekstremt mye som må fungere for at du skal ha strøm i stikkontakten din, sier Lillian.

For å drifte strømnettet trenger vi energimontører ute i felten, og de som sørger for balanse mellom forbruk og produksjon av strøm på driftssentralen. I tillegg til analytikere, økonomer, beredskapseksperter, HMS-ansvarlige og listen bare fortsetter. Innenfor alle disse forskjellige fagfeltene ligger det viktige IT-løsninger, som er nettopp det som gjør informasjonsarkitektjobben så spennende for Lillian og hennes kollegaer.

 

Utformer Statnetts informasjonskart

Lillians hovedoppgave er å jobbe med et overordnet informasjonskart i Statnett. Altså å få en oversikt over alle data vi har i Statnett og gjøre dataene lett tilgjengelig. Det var et stort pluss for Lillian at hun fikk muligheten til være med å videreutvikle et så viktig arbeid i Statnett.

-Det vi informasjonsarkitekter jobber med nå er selve den digitale grunnmuren til Statnett. Det vil si de retningslinjer, standarder og verktøy som må til for å operasjonalisere informasjonsstrategien vår. Vi jobber for en felles informasjonsstruktur på tvers av Statnett som er lett å finne fram i, sier Lillian.

For eksempel har Statnett en mengde forskjellige observasjoner. Alt fra værdata, strømflyt, temperatur etc. Observasjoner blir benyttet i mange prosesser. Vi ønsker at de samme observasjonene på for eksempel kapasitet skal gi den samme informasjonen enten den benyttes i analyser, planlegging, drift eller avregning. Analyser, planlegging og drift vil kanskje ha behov for å tilføye informasjon som er relevant for avregning og videre analyser. I fremtiden vil informasjonen som legges til av de forskjellige fagfeltene følge dataene videre. Det vil samtidig ligge med metadata som forteller om kvaliteten på dataene.

-Du skal ikke trenge å være ekspert på et fagfelt for å finne fram til det du trenger å vite. Videre skal du lett kunne bedømme kvaliteten slik at du kan fatte riktige beslutninger. Dette vil naturligvis effektivisere arbeidshverdagen til mange, men gjør det også mulig å se sammenhenger som ville vært svært vanskelig å oppdage i dag, forteller Lillian.

 

En spennende fremtid

Statnett forvalter mye data og ser mange muligheter for å få til en effektiv informasjonsforvaltning. Det å utforme alt dette synes Lillian er veldig spennende.

-I de neste årene er det mange interessante utfordringer vi skal takle som informasjonsarkitekter i Statnett, det ser jeg frem til, sier Lillian.

Lillian understreker også at det å bidra til elektrifiseringen av samfunnet var en tung vekt på skåla for at hun valgte Statnett.

-Statnetts slagord er: Fremtiden er elektrisk, og det er faktisk noe jeg føler jeg jobber for hver dag, det er ganske kult, sier Lillian smilende.