Studentene i KUBE-prosjektet jobber sammen med bratt læringskurve, effektivt lagarbeid og en spennende mulighet til å prøve ut teoretiske studier i praksis. Resultatet av prosjektet presenteres for Statnetts konsernledelse og medarbeidere. Prosjektet går over åtte uker med oppstart i juni. 

KUBE 2023

Fremtidens grønne energisystemer krever en mer datadreven tilnærming for å ta raskere og mer informasjonsbaserte beslutninger. Dette får vi ikke til uten tverrfaglig kompetanse. For årets KUBE-prosjekt ser vi etter studenter med bakgrunn innen energi, elkraft, kraftmarked, IT, data science, samfunnsøkonomi og interaksjonsdesign.

KUBE-prosjektet for første gang hos Elhub

Årets KUBE-prosjekt er for første gang hos Elhub som er et datterselskap av Statnett og en nøytral datahub som håndterer data for strømforbruk og produksjon i Norge. Elhub sørger for en fulldigitalisering av verdikjeden i strømmarkedet. Blant annet gir Elhub markedet mulighet til å utvikle løsninger, som tilrettelegger for at kunder får informasjon om sitt strømforbruk direkte i mobil-apper, automatiserte tjenester og smarte løsninger for strømsparing. Se videoen under for å høre mer om Elhubs arbeid.

Årets KUBE-prosjekt

Økte priser, nye nettariffer og det grønne skiftet fører til at forbruk og produksjon ikke lenger følger de samme mønstrene som tidligere. For å forberede fremtidens kraftsystem må vi først avdekke hvilke mønstre og trender som finnes i dagens forbruk og produksjon. Sammen vil en tverrfaglig gruppe studenter analysere og visualisere kraftsystemdata i leting etter forbruksmønstre og sammenhenger som kan bidra til å optimalisere beregningsmodeller og forme fremtidens energimarkeder.