Studentene i KUBE-prosjektet jobber sammen med bratt læringskurve, effektivt lagarbeid og en spennende mulighet til å prøve ut teoretiske studier i praksis. Resultatet av prosjektet presenteres for Statnetts konsernledelse og medarbeidere. Prosjektet går over åtte uker med oppstart i juni. 

KUBE 2024

Årets KUBE-studenter vil være med i utviklingen av markedsløsninger for aggregert fleksibilitet!

Tilstrekkelige mengder fleksibilitet fra produsenter, forbrukere og energilagre er sentralt for å balansere kraftsystemet og optimalisere utnyttelsen av nettet. Alt fra store industriprosesser til små ressurser, som privat elbillading eller varmtvannstanker, kan bidra med fleksibilitet. Ettersom mindre aktører i kraftsystemet er for små til å delta enkeltvis i markeder for kjøp av fleksibilitet i dag, forbereder Statnett nye løsninger slik at disse kan bidra ved at flere fleksible ressurser aggregeres i en større portefølje. For å få til dette er det et behov for å finne gode tekniske og markedsmessige løsninger og definere tydeligere retningslinjer for aggregert fleksibilitet. Dette kan du bidra til i årets KUBE-prosjekt!

Kubistene vil få stor grad av frihet til å definere prosjektets retning. Den varierte kompetansen innad i det tverrfaglige teamet vil gi mulighet til å utforske ulike aspekter rundt problemstillingen. Studentene vil få tilgang til et internt analyseverktøy som kan brukes til å analysere konsekvensene av aggregerte bud på flaskehalser i kraftsystemet. Økonomiske analyser og utvikling av markedsløsninger vil også være relevant for årets prosjekt. Kubistene vil følges opp av seksjonen “Reserver og Fleksibilitet”, med støtte fra andre miljøer i Statnett.

Søk her! 

Søknadsfrist 11. februar 2024

Se video fra KUBE 2023.