Studentene i KUBE-prosjektet jobber sammen med bratt læringskurve, effektivt lagarbeid og en spennende mulighet til å prøve ut teoretiske studier i praksis. Resultatet av prosjektet presenteres for Statnetts konsernledelse og medarbeidere. Prosjektet går over åtte uker med oppstart i juni. 

Problemstillinger fra tidligere KUBE-prosjekt:

  • Storytelling med data, interaktiv løsning som visualiserer informasjon som er nyttig for fremtidige investeringer i strømnettet.
  • Hva vil innføringen av et felles, grønt sertifikatmarked med Sverige bety for Statnetts virksomhet?
  • Hvordan kan Statnett bruke maskinlæring til å effektivisere anleggsforvaltning og drift av kraftsystemet?
  • Hvordan kan lokal fleksibilitet verifiseres, slik at Statnett kan benytte den til balansering av fremtidens kraftsystem?

Vil du vite mer? Send e-post til: kube@statnett.no.