Kvandal-Kanstadbotn

Dagens 132 kV ledning mellom Kvandal og Kanstadbotn nærmer seg teknisk levealder og skal reinvesteres.

Deler av strekningen, sjøkabelanlegg over Tjeldsundet, er allerede fornyet og sat i drift.

Konsesjonssøknad ble sendt NVE i april 2018. Statnett sendte melding om tiltaket til NVE i juni 2016 og fikk vedtak om saken fra NVE i februar 2017, med krav til uttredninger som nå ølger konsesjonsøknaden.

Ny ledning vil erstatte dagens ledning.