Statnett skal annet hvert år publisere Nettutviklingsplanen (NUP) som beskriver driverne for utviklingen av kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak fremover. Det året NUP ikke publiseres skal Statnett oppdatere og oversende investeringsplan med forventet idriftsettelse for tiltak, kostnadstall og begrunnelse for tiltak. Nettutviklingsplanen og investeringsplanen oversendes Norges energi - og vassdragsdirektorat (NVE).