Nettutviklingsplanen (NUP) beskriver kreftene som driver utviklingen av kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. Planen publiseres annenhvert år. Gjennom sluttrapporten og prosessen frem mot publisering ønsker Statnett å gi alle interesserte en mulighet til å sette seg inn i helheten av våre tiltak, og å legge til rette for bred involvering.

Statnett skal hvert år oppdatere og oversende Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en investeringsplan med forventet idriftsettelse for tiltak, kostnadstall og begrunnelse for tiltak. Konsekvenser ved eventuelle forsinkelser skal beskrives.