Nettutviklingsplanen (NUP) beskriver kreftene som driver utviklingen av kraftsystemet, pågående utbyggingsprosjekter og planlagte tiltak. Planen publiseres annenhvert år. Gjennom sluttrapporten og prosessen frem mot publisering ønsker Statnett å gi alle interesserte en mulighet til å sette seg inn i helheten av våre tiltak, og å legge til rette for bred involvering.

Statnett skal hvert år oppdatere og oversende Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) en investeringsplan med forventet idriftsettelse for tiltak, kostnadstall og begrunnelse for tiltak. Konsekvenser ved eventuelle forsinkelser skal beskrives.

 

Regionvise møter ble gjennomført våren 2021. Opptakene er ikke teksten, men presentasjonen kan du finne i dokumentlisten nedenfor.

 

Planregion Vest

Kraftsystemøte 2021 Planregion Vest

Planregion Nord

Kraftsystemmøte 2021 Planregion Nord

Planregion Sør

Kraftsystemmøte 2021 Planregion Sør

Planegion Midt

Kraftsystemmøte 2021 Planregion midt

Planregion Øst

Kraftsystemmøte 2021 Planregion Øst