NUP har vært en del av Kraftsystemutredningen for transmisjonsnettet (KSU). Den har blitt publisert hvert andre år. Det året NUP ikke publiseres har Statnett oppdatert og oversendt investeringsplan med forventet idriftsettelse for tiltak, konstadstall og begrunnelse for tiltak. NUP og investeringsplanen har tidligere blitt oversendt til Norges energi – og vassdragsdirektorat (NVE) i forbindelse med KSU.  Fra og med 2023 vil Statnett ikke lenger lage dette. Investeringsplanen erstattes av PlanNettNettutviklingsplanen erstattes av områdeplaner og Systemutviklingsplanen