aFRR (automatic frequency restoration reserve) er reserver Statnett automatisk aktiverer fra sitt driftssentralsystem. Ved ubalanser i kraftsystemet vil Statnett aktivere aFRR for å frigjøre primærreservene (FCR), og bringe systemet tilbake i balanse for å holde frekvensen på 50,0 Hz. Aktører i aFRR-markedet må ha reserven koblet til en driftssentral (SCADA) for at Statnett skal kunne aktivere den. Aktuelle reserver kan være produksjon, forbruk eller energilager som oppfyller de tekniske kravene. Les mer om sekundærreserven aFRR på Statnett sin hjemmeside .

7. desember er også samme dato som planlagt oppstart av felles nordisk aFRR kapasitetsmarked. Oppstartstidspunkt for å akseptere bud fra NO3/NO4 er uten forbehold om regulatorgodkjenning for nordisk aFRR CM.

Ved oppstart vil Statnett maksimalt kunne akseptere et volum på 50 MW for hver reguleringsretning i NO3/NO4.

Søknadsskjema og markedsvilkår er tilgjengelig på statnett.no sammen med implementasjonsguide for markedssystemet.

Dokumenter om prekvalifiseringsprosessen og tekniske krav er i ferd med å bli oppdatert og vil bli publisert i forbindelse med Forum for systemtjenester 4. november.

Spørsmål og interesse kan rettes til BSP@statnett.no