Her deler Statnett erfaringer fra systemdriften, informerer om pågående prosjekter og inviterer bransjen til dialog rundt videreutvikling av markeder og løsninger i systemdriften, med særlig fokus på aktørenes bidrag.

Forumet er også en møteplass for å diskutere betaling for systemtjenester etter forskrift om systemansvaret § 27.

 

Forum for systemtjenester 2020 vil arrangeres 28. oktober.

Møtet vil gjennomføres digitalt via Teams fra kl.9-12.

Link til påmelding vil publiseres her ila september. For spørsmpl knyttet til påmelding ta kontakt med hanne.finstad@statnett.no. 

 

Presentasjonene fra tidligere møter finner du i dokumentlisten under.

 

NVE holdes orientert om aktiviteten i forumet gjennom referat fra hovedmøtene og kopi av presentasjoner som holdes.