Forumet er en møteplass hvor systemansvarlig og aktører kan diskutere problemstillinger knyttet til:

  • Betaling for systemtjenester etter fos § 27
  • Utvikling av nye markedsløsninger og produkter

Invitasjonen til forum for systemtjenester sendes til bransjeorganisasjonene (Energi Norge, Distriktsenergi, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass) som skal sikre relevant og representativ deltagelse fra sine medlemmer. NVE holdes orientert om aktiviteten i forumet gjennom referat fra hovedmøtene og kopi av presentasjoner som holdes.

Siste møte ble avholdt 31. oktober 2018. Du finner presentasjoner fra møtet i dokumentlisten under.