Her deler Statnett erfaringer fra systemdriften, informerer om pågående prosjekter og inviterer bransjen til dialog rundt videreutvikling av markeder og løsninger i systemdriften, med særlig fokus på aktørenes bidrag.

Forumet er også en møteplass for å diskutere betaling for systemtjenester etter forskrift om systemansvaret § 27.

Neste møte finner sted på Nydalen, Oslo, 30. oktober kl. 09-16.

Det er også mulig å delta via Skype.

Invitasjonen til forum for systemtjenester sendes til bransjeorganisasjonene (Energi Norge, Distriktsenergi, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass) og tidligere deltakere. Ta kontakt dersom du ønsker å motta link til påmelding. Agenda og invitasjon til påmelding sendes ut uke 38.

NVE holdes orientert om aktiviteten i forumet gjennom referat fra hovedmøtene og kopi av presentasjoner som holdes.

Du finner presentasjoner fra tidligere møter i dokumentlisten under.