Her deler Statnett erfaringer fra systemdriften, informerer om pågående prosjekter og inviterer bransjen til dialog rundt videreutvikling av markeder og løsninger i systemdriften, med særlig fokus på aktørenes bidrag. Møtet innleder også dialog med aktørene rundt problemstillinger knyttet til betaling for systemtjenester etter forskrift om systemansvaret § 27. 

 

Forum for systemtjenester ble sist arrangert 27. oktober 2023

Møtet ble arrangert fysisk og digitalt, og detaljer om møtet kan leses på møtesiden:Forum for systemtjenester 2023 og FCR-aktørmøte | Statnett 

Møtereferat og presentasjon, sammen med tidligere møtereferat og presentasjoner fra avholdte Forum for systemtjenester finnes nederst på siden. 

Temaer på agendaen for møtet i 2023 

  • Varsel om vedtak om levering og betaling for systemtjenester 2024
  • Økt systemutnyttelse
  • NBM - Hva er målet og hvordan treffer det aktørene
  • Nye metoder og vilkår

Reguleringsmyndigheten for energi, RME, holdes orientert om aktiviteten i forumet gjennom referat fra hovedmøtene og kopi av presentasjoner som holdes.