Her deler Statnett erfaringer fra systemdriften, informerer om pågående prosjekter og inviterer bransjen til dialog rundt videreutvikling av markeder og løsninger i systemdriften, med særlig fokus på aktørenes bidrag.

Forumet er også en møteplass for å diskutere betaling for systemtjenester etter forskrift om systemansvaret § 27.

Forrige møte ble arrangert 30. oktober 2019. Presentasjonene fra møtet finner du i dokumentlisten under.

 

Foreløpig dato for neste forum for systemtjenester er 28. oktober 2020.

 

Invitasjonen til forum for systemtjenester sendes direkte til bransjeorganisasjonene (Energi Norge, Distriktsenergi, Norsk Industri, Norsk Olje og Gass) og tidligere deltakere.

NVE holdes orientert om aktiviteten i forumet gjennom referat fra hovedmøtene og kopi av presentasjoner som holdes.