- Prøveperioden er nå fullført. Dette betyr at vi formelt har overtatt NordLink-prosjektet fra Hitachi ABB Power Grids samt Nexans og NKT. Sammen med leverandører og våre partnere på tysk side, har vi testet at anleggene og systemene i begge land fungerer som de skal. Tilgjengeligheten for markedet i prøveperioden har vært i henhold til forventningene, og det er vi veldig fornøyd med, sier Stein Håvard Auno, prosjektdirektør i Statnett.

- Leverandørene har gjort en fantastisk jobb, og vi er stolte av å overta et anlegg i verdensklasse med topp moderne teknologi. NordLink vil spille en viktig rolle for å legge til rette for et klimavennlig kraftsystem. Nå ser vi frem til åpningsarrangement i slutten av mai, sier Auno.

 

- Vi er veldig stolte over å ha bygget verdens lengste undersjøiske strømkabel, som går mellom Tonstad i Sirdal kommune og Wilster i Tyskland. Vi og våre tyske partnere, systemoperatøren TenneT og investeringsbanken KfW, har oppnådd dette, selv i utfordrende tider med korona-pandemien. Prosjektet er et av de største i Statnetts historie, og vi har sett imponerende arbeid og ingeniør bragder i dette prosjektet. Det har vært et privilegium å følge NordLink gjennom prosjektfasen, sier Håkon Borgen konserndirektør Teknologi og utvikling i Statnett.

 

- Med NordLink har vi gjennomført og integrert et vellykket og stort internasjonalt flaggskipprosjekt, som er viktig for den europeiske energiomstillingen. Basert på et solid partnerskap leverte vi den "grønne kabelen" i henhold til forventningene på tid, budsjett og kvalitet. Vi vil fortsette å bidra med kunnskap til planlegging og bygging av ytterligere nettutvidelser for å drive energiomstillingen videre, sier Tim Meyerjürgens, COO i TenneT.

 

NordLink er nå i driftsfasen - dette er gode nyheter for den europeiske energiomstillingen, sier Markus Scheer, medlem av styret i KfW IPEX-Bank. Ved å koble det norske og det tyske energimarkedet, kan vi oppnå forsyningssikkerhet og stabile energipriser samtidig som vi øker andelen fornybar energi i energimiksen. Vi er stolte av å være en del av dette teknologisk avanserte prosjektet.

Hitachi ABB Power Grids har hatt ansvaret for HVDC-teknologien i omformerstasjonene i Norge og Tyskland. Nexans og NKT har produsert og levert kablene i prosjektet. Teknologien skal sørge for en effektiv utveksling av kraft mellom landene de neste 40 årene. 

Prøvedriften har pågått siden 09.12.2020 da kabelforbindelsen mellom Norge og Tyskland ble tilgjengelig for markedet for første gang.

NordLink har en kapasitet på opp til 1400 MW, er 623 km lang og går mellom Sirdal kommune i Norge og Wilster i Schleswig-Holstein i Tyskland. Byggingen startet i 2016. De totale kostnadene for NordLink er beregnet til kostnadsområdet 1,7 - 1,8 milliarder euro, og Statnetts andel er halvparten av disse kostnadene. Partnere i Tyskland er systemoperatør TenneT og investeringsbank KfW. Prosjektet er fullført innenfor planlagt tid og kostnad.

Ved utveksling av norsk vannkraft og tysk vindenergi utfyller de to systemene hverandre på en optimal måte. NordLink legger til rette for et klimavennlig kraftsystem og verdiskaping i begge land og er viktig i arbeidet med å nå klimamålene.