Den nye 420 kV kraftledningen mellom Surnadal og Snillfjord, kalt Snilldal-Surna, er en del av første byggetrinn av totalprosjektet Namsos-Surna. Namsos-Surna bygges for å legge til rette for Europas største landbaserte vindanlegg på Fosen, i Snillfjord og Hitra, samt øke nord-sør kapasiteten i sentralnettet og styrke den regionale forsyningssikkerheten.

 

Styrker strømforsyningen langs kysten

- Dette er en viktig milepæl. Både fordi kraftledningen og stasjonene er bygd ferdig tre måneder før opprinnelig plan, men mest fordi dette er en viktig kraftledning for å styrke strømforsyningen langs kysten av Trøndelag og Møre og Romsdal samt legge til rette for en helelektrisk fremtid, sier konserndirektør i Statnett Elisabeth V. Vardheim.

 

Kraftledningen og de to transformatorstasjonene i Snillfjord og Surnadal berører kommunene Snillfjord, Hemne, Rindal og Surnadal.

 

Kraftledningen vil settes i ordinær drift innen 30.september i år.  

 

Takk til alle berørte

- Vi vil takke alle kommunene, grunneiere, lokalbefolkning og hyttenaboer for tålmodighet i løpet av den perioden vi har hatt byggeaktivitet. Vi vet at arbeidet kan oppleves som sjenerende, selv om vi prøver å redusere ulempene så langt det lar seg gjøre, påpeker Vardheim.

 

I løpet av sommeren og høsten vil Statnetts entreprenører utføre istandsetting av veier og rydde opp etter oss i terrenget. Prosjektet Namsos-Åfjord som også inngår i første byggetrinn av Namsos-Surna er forventet å være ferdigstilt i løpet av september.

 

Inngått minnelig avtale med alle grunneiere

- Vi er glad for at vi har kommet til enighet med alle berørte grunneiere. Jeg vil berømme grunneierne og prosjektet for at man har klart å holde en konstruktiv dialog selv i de tilfellene som har vært vanskelig, avslutter Vardheim.