I går ble kontraktene signert av Statnetts konserndirektør Elisabeth V. Vardheim, Marko Jurković og Mirko Leko fra Dalekovod.

 

Det er første trinn av totalprosjektet Namsos-Surna som nå skal gjennomføres, det vil si utbygging av stasjoner og ledning på strekningene Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna. Prosjektet bygges for å legge til rette for vindkraftutbyggingen på Fosen og i Snillfjordregionen, øke nord-sør-kapasiteten i sentralnettet og styrke strømforsyningen.

 

Ledningsarbeidet starter opp i juli/august for både Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal og skal vare i fire sesonger, ut 2019.