På møtet vil Statnett informere om hvordan vi planlegger utbyggingen, hvordan man
som innbygger og grunneier blir berørt, og det vil bli gitt generell
informasjon om hvordan Statnett bygger kraftledninger og transformatorstasjoner.


Møtet er åpent for alle.


Tid og sted for informasjonsmøter


Tirsdag 29. mars Brandsfjord skole, Roan kl. 19.00
Onsdag 30.mars NTE Arena, Namsos kl. 19.00

 


Statnett arrangerer også åpne kontordager. Et tilbud til grunneiere som er berørt av kraftledningsprosjektet Namsos-Åfjord.


Tid og sted for åpne kontordager


29.03.2016 Fosen fjordhotell, Åfjord kl 11:00-18:00
30.03.2016 kommunehuset, Osen kl 11:00-18:00
31.03.2016 kommunehuset, Namdalseid kl 11:00-18:00
01.04.2016 Overhalla Hotell, Overhalla 11:00-18:00
07.04.2016 kommunehuset, Roan kl 11:00-18:00


For mer informasjon, ta kontakt med grunneierkontakt Espen Viken, mob. 992 17 205